Beplantning i skråning

Her kommer mer info etterhvert..